Sztuka XX wieku


Idź do treściNa początek XX wieku przypada okres twórczego przełomu. Artyści zaczęli gorączkowo poszukiwać nowych form wyrazu, tendencji jako manifestów, świadczących o fakcie, iż artyści niemal na siłę zaczęli poszukiwać nowych kierunków w sztuce. Pod koniec XIX wieku wyraźnemu obniżeniu uległ prestiż zawodu malarza, a impresjoniści oraz ich naśladowcy, w osobach Cezanne, Gaugina czy van Gogha z rozmysłem przeciwstawiali się kanonom sztuki narzucanym przez środowiska akademickie. Byli przekonani o słuszność własnego stylu do tego stopnia iż nie zwracali uwagi nawet na tendencje i upodobania u odbiorców, a co za tym szło na możliwość sprzedaży swoich dzieł. Płacili za swoje przekonania wysoką cenę, nie tylko materialną ale również społeczną, ponieważ w większości przypadków uważani byli za odszczepieńców czy dziwaków. Chociaż posiadali również małą, ale zawsze grupkę zwolenników, którym imponowała romantyczna odwaga bycia prawdziwymi artystami.
Malarze ci przyczynili się do rozwoju malarstwa, pokazując drogę którą powinni kroczyć, poszukując nowych i kontrowersyjnych rozwiązań. Z reguły artyści nowatorzy kierowali się wyłącznie chęcią wywołania skrajnych emocji u odbiorcy. Nie umniejsza to jednak zasług tych którzy starali się rozwijać nowe formy ekspresji, którą się kierowali w pracy.
Jak niedoskonałe były prace pierwszych impresjonistów, ograniczających się do prostego odtworzenia otaczającego ich świata takim jakim on się wszystkim jawi, pokazały prace takich malarzy jak Vincent van Gogh. U niego treść była najważniejsza, forma schodziła na drugi plan. Na pierwszy rzut oka, prace te wydają się mniej realistyczne niż dzieła impresjonistów, jednak są to prace o wiele bardziej prawdziwe, odzwierciedlające osobiste postrzeganie świata czy danego obiektu przez autora.
Potrzeba przelania na płótno obrazu swoich uczuć czy przekonań do dnia dzisiejszego pozostaje jednym z podstawowych założeń nowoczesnego malarstwa.


targi sala na wesele w pile infinityweb.pl usługi szklarskie Piła

Wstęp | Matisse i Fowizm | Ekspresjoniści | Futuryści i Kubiści | Dadaizm i Surrealizm | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego